Skjulhøj Allé 46, 2720 Vanløse

Man - Fre 08:00 - 16:00

Svinninge bageri har fokus på strømforbruget – og det betaler sig

Svinninge bageri har med 4 bagerier/bagerudsalg, ligesom den øvrige bagerbranche mærket de stigende strømpriser, råvarepriser mm.

Derfor blev der allerede for noget tid siden sat ind for at reducere strømforbruget. Og det har virket!

Op imod 20% er strømforbruget reduceret, alene i oktober måned.

Inge, der ejer Svinninge Bageri, fortæller at der er sat mange ting i gang, som f.eks.:

  • Tekniske installationer er blevet justeret og kontrolleret.
  • Ændret adfærd på en række metoder til bagning mm.
  • Åbningstider er tilpasset.

Samlet set er effekten til at få øje på. I et af bagerierne er der sparet helt op imod 25.000 kWh i år, sammenlignet med sidste år. Og, dette vel at mærke uden der er investeret i nyt udstyr.

Inge udtaler

Vi har været igennem stort set alle arbejdsgange, rutiner og installationer for at spare på strømmen, så det er glædeligt at konstatere at det har virket.”

og Inge tilføjer

”grunden til at jeg bestilte målerlup strøm analyse var, for at se effekten af vores tiltag, og det må man sige fremgår helt tydeligt af Målerlup strømanalysen

På trods af den store indsats og de flotte resultater stopper det ikke her. Der blev i gennemgangen af Målerluppen fundet yderligere potentialer, der skal undersøges nærmere. Det bliver derfor spændende at følge udviklingen i elforbruget i Svinninge Bageri.

Målerluppen giver overblik over elforbruget, finder besparelsespotentialer, viser effekten af tiltag og hjælper med at spotte potentielt overforbrug. I en begrænset periode er første analyse gratis – læs mere her.

FlexMeter udspringer af elinstallatørvirksomheden Røder & Mortensen, og har siden 2017 foretaget elforbrugs analyser i virksomheder i forskellige brancher.

I samarbejde med energikonsulenter med indsigt i brancherne, står FlexMeter blandt andet bag Stop Strømtyven til detailbutikker, samt Fang Fråserne til storkøkkener.”

Flere nyheder fra FlexMeter

Om FlexMeter

FlexMeter er specialist i energimålinger og visualisering af energidata

FØLG OS