Skjulhøj Allé 46, 2720 Vanløse

Man - Fre 08:00 - 16:00

Energibesparelser
for virksomheder

- Er ventilationen korrekt indstillet?
- Kan det betale sig at skifte til LED belysning?
- Er der standby strøm der kan slukkes?
- Kan produktionsapparatet optimeres?

Dette er bare nogle af de opgaver FlexMeter i samarbejde
med energirådgivere har løst. Siden 2018 har FlexMeter
energioptimeret hundreder af virksomheder
med store besparelser.

FlexMeter Startpakke

14.600 kr. ex. Moms, ”all inclusive”
(montage, demontage, udstyr, rapporter osv.)

Forløb

Opsætning af måleudstyr

  • Opsættes af autoriseret elektriker FlexMeter samarbejder med i dit lokalområde. Se udvalgte samarbejdspartnere her. 
  • FlexMeter deltager ved opsætning for at sikre, at der måles på relevant udstyr, og står naturligvis også til rådighed for spørgsmål og vejledning ifbm. målinger og besparelser på elforbruget. 
  • Ingen forstyrrelser i daglig drift. Elforsyning afbrydes ikke. 

Måleperiode (2 uger )

I 2 uger måles strømforbruget på det udvalgte udstyr, og i denne periode er der: 

  • Livevisning af forbrug der viser præcis hvor meget strøm udstyret bruger – lige nu. Livevisningen opdateres med få minutters intervaller, hvorved denne visning kan bruges til at se effekt af f.eks. at justere ventilation, temperatur mm. 
  • Ubegrænset support i tilfælde af spørgsmål til livevisning, besparelsespotentiale etc. Vi har lavet hundreder af målinger og deler gerne ud af vore erfaringer. 

Nedtagning af måleudstyr

Efter måleperioden nedtages udstyr af autoriseret elektriker. Ønskes forlænget måleperiode, er dette muligt imod merpris 

Rapport over elforbrug

Du får en fyldestgørende rapport der bl.a. viser: 

  • Standby forbrug på det målte udstyr. Hvilke af dine maskiner bruger strøm udenfor arbejdstiden – og hvor meget.  
  • Besparelsespotentiale ved at nedbringe standby forbrug, hvor muligt. 
  • Visualisering af forbrug fordelt på time, dags- og ugebasis. 
  • Gode råd mm. 
  • Forlænges måleperioden, kan rapporter genbestilles dagligt eller hvad ønsket. 

Online-gennemgang af rapport

Online gennemgang af den tilsendte rapport, hvor potentialer uddybes samt evt. spørgsmål besvares. 

Er behovet andet end startpakken?

Ønskes startpakken udvidet, kan flere sensorer, andre producenter, øvrige data inkluderes efter aftale. Dette kunne være f.eks. vejrdata, totalforbrug, elpriser og andet der kunne være relevant for netop den aktuelle sag. 

Derfor er det muligt at måle på selv de allerstørste lokationer.

Kontakt FlexMeter for en uforpligtende drøftelse af netop jeres behov. 

FlexMeter har erfaring med udvikling af koncepter og står blandt andet bag STOP STRØMTYVEN til supermarkeder, FANG FRÅSERNE til industrikøkkener og energisparekoncept målrettet plastproducenter. 

Kontakt os, hvis du har et spændende koncept vi evt. skal udvikle sammen. 

Komplet Forbrugsoversigt

Skab et fuldt forbrugsoverblik fordelt både på kategorier som f.eks. køl og ventilation samt alle individuelle apparater opstillet i en rapport.

Visualiser Standby forbrug

Se jeres forbrug ned på time- eller dagsbasis, så standby forbrug synliggøres.

Find det skjulte forbrug

Er der apparater som bruger strøm uden for drift tider? Grafer for hver gruppe, hjælper dig til konklusionerne.