Skjulhøj Allé 46, 2720 Vanløse

Man - Fre 08:00 - 16:00

(+45) 20 45 98 69

Energibesparelser
for virksomheder

- Er ventilationen korrekt indstillet?
- Kan det betale sig at skifte til LED belysning?
- Er der standby strøm der kan slukkes?
- Kan produktionsapparatet optimeres?

Dette er bare nogle af de opgaver FlexMeter i samarbejde
med energirådgivere har løst. Siden 2018 har FlexMeter
energioptimeret hundreder af virksomheder
med store besparelser.

FORLØB

Energioptimering af gennemføres i tæt samarbejde med energirådgivere som guider jer under hele forløbet via besøg og rapporteringer

1. Opsætning af måleudstyr

FlexMeter har særligt måleudstyr, der kan registrere elforbruget langt mere detaljeret, end det hidtil har været muligt (inden for økonomisk rentable rammer). Og det er ikke nødvendigt at afbryde strømmen for at montere det.

2. Første måleperiode

FlexMeter måler elforbruget i en aftalt periode. Det giver et udgangspunkt for de videre anbefalinger og målinger. Og en god snak med dig og dine medarbejdere. 

3. Forslag til adfærdsændringer

Energirådgiveren gennemgår den første måling med dig og evt. dine medarbejdere. Et ”kick off” til den anden måleperiode. I får her en række konkrete forslag til, hvor I ved at ændre adfærd kan hente hurtige energibesparelser.

4. Anden måleperiode (Ny adfærd)

Vi måler igen jeres energiforbrug i en periode – nu med de aftalte adfærdsændringer implementeret.

5. Energirapport

Efter den nye måling analyseres tallene. Herefter udarbejdes en energirapport, som består af en overskuelig projektrapport og et sæt bilag med de detaljerede målinger. Rapporten gennemgås af energirådgiveren.

HELE FORLØBET DOKUMENTERES

Forløbet dokumenteres i tre rapporter, hvor den første er energiforbruget inden adfærdsændring og de følgende rapporter måler besparelser efter adfærdsændring

1. KICKOFF

Rapport_kickoff_h370

Vi måler forbruget for alle relevante apparater i forhold til gamle vaner og forbrugsmønstre. Disse bliver præsenteret i en overskuelig rapport, hvor vi peger på fremtidig besparelser og justeringer.

2. ENERGIRAPPORT

Energirapport_h370

Når målingerne er færdige, opsummeres resultatet i en letlæselig slutrapport samt sammenligner med andre lignende målinger.

3. BILAG

Energirapport_bilag_h370

Alle apparaters forbrugsmønster sammen-lignes i et detaljeret bilag for fuldt overblik over alle de opnåede resultater. Herunder fås overblik over besparelser fordelt på ugedage, i lukketiden samt på kategori-niveau.

Komplet Forbrugsoversigt

Skab et fuldt forbrugsoverblik fordelt både på kategorier som f.eks. opvask og ventilation samt alle individuelle apparater opstillet i en rapport.

lagkage_diagram_small
graf_dage_small

Opnåede Besparelser

Se jeres forbrug ned på time- eller dagsbasis og sammenlign tidligere energiforbrug med jeres nye mere økonomiske og klimavenlige adfærd.

Opnåede Besparelser

Se jeres forbrug ned på time- eller dagsbasis og sammenlign tidligere energiforbrug med jeres nye mere økonomiske og klimavenlige adfærd.

graf_dage_small

Sammenlign Forbrug

Sammenlign jeres forbrug mod andre lignende målinger, hvor muligt,  og se hvordan i klarer jer og hvor meget i har sparet i kroner og øre.

best_in_class_small

DET SIGER VORES KUNDER

"Forløbet gav os flere overraskelser og nogle af besparelserne var virkeligt lavthængende frugter. For eksempel sparer vi nu mere end 1.000 kroner om måneden ved at slukke for alt standby-forbruget. Og en udskiftning af henholdsvis vores ventilation og køleudstyr giver en årlig besparelse på henholdsvis 33.000 og 25.000 kroner. "
Charlotte Riberholdt
Direktør, Skanderborg Hotel & Konference
"Vi besluttede i samarbejde med kommunens Cheføkonoma at gennemføre projektet på vores 12 plejecentre. Resultaterne har bestemt ikke skuffet os. Vi har opnået meget store besparelser, som vi ikke var opmærksomme på."


Pernille Bech Darbroudi
Energikoordinator, Kolding Kommune
"Vi er glade for at have gennemført ”fang Fråserne” på Hansenberg. Ved at få sat tal på strømforbruget på de forskellige apparater, fik vi mange aha-oplevelser. F.eks. blev vi meget klogere på vores ventilation og en aircon kørte på tidspunkter hvor skolen var lukket, uden at vi havde været opmærksomme på det."

Kirsten Grosen Poulsen
Skolechef Vitia