Skjulhøj Allé 46, 2720 Vanløse

Man - Fre 08:00 - 16:00

Fang fråserne
Besparelser for storkøkkener

Vi har erfaring med energioptimering
af mere end 100 storkøkkener i hele landet
i samarbejde med KEN Storkøkken

FORLØB FOR STORKØKKENER

En energioptimering af jeres storkøkken gennemføres i tæt samarbejde med vores specialister, som guider jer under hele forløbet via besøg og rapporteringer

1. Opsætning af måleudstyr

FlexMeter har udviklet et særligt måleudstyr, der kan registrere elforbruget langt mere detaljeret, end det hidtil har været muligt (inden for økonomisk rentable rammer). Og det er ikke nødvendigt at afbryde strømmen til køkkenet for at montere det.

2. Første måleperiode

Vi måler jeres energiforbrug i 14 dage. Det får de værste fråsere frem i lyset, og giver os samtidig et udgangspunkt for de videre anbefalinger og målinger. Og en god snak med dig og dine medarbejdere. 

3. Forslag til adfærdsændringer

Vores energikonsulent kommer forbi og gennemgår den første måling med dig og evt. dine medarbejdere. Et ”kick off” til den anden måleperiode. I får her en række konkrete forslag til, hvor I ved at ændre adfærd kan hente hurtige energibesparelser. Endvidere anbringes i køkkenet en tablet, hvor I kan følge med i jeres aktuelle energiforbrug på de enkelte køkkenmaskiner.

4. Anden måleperiode (Ny adfærd)

Vi måler igen jeres energiforbrug i 14 dage – nu med de aftalte adfærdsændringer implementeret.

5. Energirapport

Efter den nye måling analyserer vi tallene. Herefter udarbejder vi en energirapport, som består af to dele: 1) en overskuelig hovedrapport og 2) et sæt bilag med de detaljerede målinger. Rapporten gennemgås af vores energikonsulent på et møde, hvor Køkkenchefen og andre relevante personer deltager.

HELE FORLØBET DOKUMENTERES

Forløbet dokumenteres i tre rapporter, hvor den første er energiforbruget inden adfærdsændring og de følgende rapporter måler besparelser efter adfærdsændring samt sammenligner forbrug med andre lignende storkøkkener

1. KICKOFF

Rapport_kickoff_h370

Vi måler forbruget for alle køkkenets apparater i forhold til gamle vaner og forbrugsmønstre. Disse bliver præsenteret i en overskuelig rapport, hvor vi peger på fremtidig besparelser og justeringer.

2. ENERGIRAPPORT

Energirapport_h370

Når målingerne er færdige, opsummeres resultatet i en letlæselig slutrapport samt sammenligner vi også jeres storkøkken med andre lignende målte storkøkkener i hele landet.

3. BILAG

Energirapport_bilag_h370

Alle apparaters forbrugsmønster sammen-lignes i et detaljeret bilag for fuldt overblik over alle de opnåede resultater. Herunder fås overblik over besparelser fordelt på ugedage, i lukketiden samt på kategori-niveau.

Komplet Forbrugsoversigt

Skab jer et fuldt forbrugsoverblik fordelt både på kategorier som f.eks. opvask og ventilation samt alle individuelle apparater opstillet i en rapport.

lagkage_diagram_small
graf_dage_small

Opnåede Besparelser

Se jeres forbrug ned på time- eller dagsbasis og sammenlign tidligere energiforbrug med jeres nye mere økonomiske og klimavenlige adfærd.

Opnåede Besparelser

Se jeres forbrug ned på time- eller dagsbasis og sammenlign tidligere energiforbrug med jeres nye mere økonomiske og klimavenlige adfærd.

graf_dage_small

Sammenlign Forbrug

Sammenlign jeres forbrug mod andre lignende lokationer og se hvordan i klarer jer og hvor meget i har sparet i kroner og øre.

best_in_class_small

DET SIGER VORES KUNDER OM FANG FRÅSERNE

Se flere cases og læs mere om konceptet “Fang Fråserne” på Fang Fråsernes egen hjemmeside