Skjulhøj Allé 46, 2720 Vanløse

Man - Fre 08:00 - 16:00

(+45) 20 45 98 69

Energirådgiver
Værktøj til energianalyse

Energirådgivere sparer tid på, i stedet for at registrere de enkelte apparater i virksomhederne manuelt, at få opsat måleudstyr med tilhørende rapportering fra FlexMeter.
Derved spares megen manuel håndtering, ligesom det er muligt at bearbejde de indhentede data ud fra nye forudsætninger og hypoteser i forbindelse med energirådgivningen, uden at skulle indhente nye tal.

Det giver langt bedre beslutningsgrundlag for ændringer i såvel adfærd som tekniske.

Siden FlexMeter blev etableret i 2018 er hundreder af virksomheders elforbrug blevet analyseret.
FlexMeter udspringer af en elinstallatør forretning og har faguddannet personale, hvilket sikrer teknisk højt niveau.

Som energirådgiver får du et værktøj der nøjagtigt måler på elforbruget. Data bearbejdes til overskuelige rapporter der blandt andet viser:
- Nøjagtigt elforbrug pr. minut / time / døgn / uge / måned, eller hvilken periode der er mest relevant.
- Visualiserer forbrug der kan elimineres, som f.eks. ventilation der er tændt uden for arbejdstid.
- Udstyrs præcise elforbrug og ikke blot forbrug baseret på mærkepladen.
- Mulighed for benchmark mellem flere sammenlignelige virksomheder.

FORLØB

Energianalysernes forløb tilrettes energirådgiveren og virksomhedens ønsker således at der er fokus på det mest relevante.
Ofte er forløbet som beskrevet nedenfor.

1. Opsætning af måleudstyr

FlexMeter har særligt måleudstyr, der kan registrere elforbruget langt mere detaljeret end hidtil muligt (inden for økonomisk rentable rammer). Og det er ikke nødvendigt at afbryde strømmen for montering.

2. Måleperiode

FlexMeter måler energiforbruget, typisk i 14 dage. Derved påvises f.eks. unødvendigt stby forbrug og skjulte strømslugere, som danner grundlag for at yde energirådgivning der gør virksomheden mere bæredygtig.

3. Forslag til adfærdsændringer (workshop)

På baggrund af første måleperiode giver energirådgiveren forslag til ændringer i adfærd, tekniske udskiftninger eller andre tiltag med fokus på energireduktion og bæredygtighed.

4. Måleperiode (Ny adfærd)

Energiforbruget måles igen for at dokumentere effekten af tiltagene.

5. Energirapport

Efter den nye måling analyseres tallene. Herefter udarbejdes energirapport, som består af en overskuelig hovedrapport og bilag med de detaljerede målinger.

Rapporten danner baggrund for den videre drøftelse om energirådgivning.

DOKUMENTERET OG FLEKSIBELT FORLØB

Forløb dokumenteres i rapporter, hvor den første er energiforbruget inden adfærdsændring og de følgende rapporter måler besparelser efter adfærdsændring samt evt. sammenligningstal.
Som energirådgiver er opgaverne forskellige, og er derfor er forløbet fleksibelt med individuel tilpasning, hvor ønsket.

1. KICKOFF

Rapport_kickoff_h370

Vi måler forbruget for alle apparater i forhold til gamle vaner og forbrugsmønstre. Disse bliver præsenteret i en overskuelig rapport, der peger på fremtidig besparelser og justerings potentialer.

2. ENERGIRAPPORT

Energirapport_h370

Når målingerne er færdige, opsummeres resultatet i en letlæselig slutrapport samt sammenligning.

3. BILAG

Energirapport_bilag_h370

Alle apparaters forbrugsmønster sammenlignes i et detaljeret bilag for fuldt overblik over alle de opnåede resultater. Herunder fås overblik over besparelser fordelt på ugedage, i lukketiden samt på kategori-niveau.

Komplet Forbrugsoversigt

Skab jer et fuldt forbrugsoverblik fordelt både på kategorier som f.eks. ventilation samt alle individuelle apparater opstillet i en rapport.

lagkage_diagram_small
graf_dage_small

Opnåede Besparelser

Se jeres forbrug ned på time- eller dagsbasis og sammenlign tidligere energiforbrug med jeres nye mere økonomiske og klimavenlige adfærd.

Opnåede Besparelser

Se jeres forbrug ned på time- eller dagsbasis og sammenlign tidligere energiforbrug med jeres nye mere økonomiske og klimavenlige adfærd.

graf_dage_small

Sammenlign Forbrug

Sammenlign jeres forbrug mod andre lignende lokationer og se hvordan i klarer jer og hvor meget i har sparet i kroner og øre.

best_in_class_small

DET SIGER VORES KUNDER

"Forløbet gav os flere overraskelser og nogle af besparelserne var virkeligt lavthængende frugter. For eksempel sparer vi nu mere end 1.000 kroner om måneden ved at slukke for alt standby-forbruget. Og en udskiftning af henholdsvis vores ventilation og køleudstyr giver en årlig besparelse på henholdsvis 33.000 og 25.000 kroner. "
Charlotte Riberholdt
Direktør, Skanderborg Hotel & Konference
"Vi besluttede i samarbejde med kommunens Cheføkonoma at gennemføre projektet på vores 12 plejecentre. Resultaterne har bestemt ikke skuffet os. Vi har opnået meget store besparelser, som vi ikke var opmærksomme på."


Pernille Bech Darbroudi
Energikoordinator, Kolding Kommune
"Vi er glade for at have gennemført ”fang Fråserne” på Hansenberg. Ved at få sat tal på strømforbruget på de forskellige apparater, fik vi mange aha-oplevelser. F.eks. blev vi meget klogere på vores ventilation og en aircon kørte på tidspunkter hvor skolen var lukket, uden at vi havde været opmærksomme på det."

Kirsten Grosen Poulsen
Skolechef Vitia